Zajmujemy się również wymianą starych pionów lokatorskich na nowe z żyłą ochronną. Konstruujemy piony stabilne i odpowiednio przystosowane do istniejących obciążeń energetycznych. Piony lokatorskie powinno się wymieniać w sytuacji, gdy są niedostateczne do bieżących potrzeb lokatorów. Również w przypadku jego wadliwości. Dlatego tak ważna jest jego prawidłowa funkcjonalność. Przy wymianie WLZ, zawsze proponujemy wykonanie orurowania teletechnicznego.